Story of My Life

Mỗi người đều có một cuộc đời của riêng họ, đều chỉ có một lần. Nhưng điều quan trọng là cuộc đời họ c...

Tôi nghiên cứu về cảm xúc, nghiên cứu tác động của của xúc đến cuộc sống và công việc hàng ngày. Trí t...

Rốt cuộc rồi cũng sẽ là mưa - Sau rất nhiều ngày tạnh - Rốt cuộc rồi em cũng sẽ biết mất người thì lạn...

Tin mới nhất

Quảng cáo của khách hàng là bộ mặt của chiến dịch, thu hút người dùng và đưa người dùng đến trang web ...

Việc chọn từ khóa hiệu quả cho quảng cáo của khách hàng rất quan trọng để tiếp cận đúng người vào đúng...

Mạng hiển thị của Google (GDN - Google Display Network) là mạng lưới trang web trực tuyến lớn nhất thế...

Thống kê Google AdWords cho phép bạn đo lường hiệu suất chiến dịch AdWords của khách hàng. Việc liên k...

Khi chiến dịch AdWords của khách hàng bắt đầu và chạy, điều quan trọng là thường xuyên theo dõi dữ liệ...

Nhắm mục tiêu chiến dịch của khách hàng là một bước quan trọng để đảm bảo thành công của quảng cáo AdW...