Tóm tắt khóa học

Download

chọn bài học

Mô tả khóa học

Gồm 6 bài học:

Bài 1: Khởi động bán hàng trên Facebook

Bài 2: Tạo fanpage bán hàng chuyên nghiệp

Bài 3: Tạo nội dung cho fanpage

Bài 4: Tạo tài khoản quảng cáo Facebook

Bài 5: Tạo và tối ưu quảng cáo Facebook

Bài 6: Theo dõi và đánh giá hiệu quả quảng cáo Facebook

Khóa học cùng thể loại

Phát triển nội dung cho fanpage bán hàng

Cập nhật ngày: 09/03/2017 17:14:38