Bài 1: Cài đặt chiến dịch

Đăng ngày: 09/03/2017 15:16:49

Nhắm mục tiêu chiến dịch của khách hàng là một bước quan trọng để đảm bảo thành công của quảng cáo AdWords của họ. Lợi ích độc đáo của mỗi cài đặt nhắm mục tiêu có thể giúp giành được nhiều khách hàng tiềm năng hơn cho khách hàng của bạn.

MẠNG VÀ THIẾT BỊ

Chọn mạng:

Sử dụng cài đặt chiến dịch để chọn những mạng mà quảng cáo của khách hàng sẽ chạy. Quảng cáo có thể hiển thị cho khách hàng tiềm năng trên Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị của Google.

- Mạng tìm kiếm của Google là một nhóm các trang web có liên quan đến tìm kiếm, nơi quảng cáo của bạn có thể xuất hiện, bao gồm trang Google tìm kiếm và các trang web đối tác tìm kiếm.
- Mạng hiển thị của Google là một tập hợp các trang web đối tác và các trang web cụ thể của Google hiển thị quảng cáo AdWords.

Chọn thiết bị:

Với AdWords, quảng cáo của khách hàng của bạn có thể xuất hiện cho mọi người trên nhiều thiết bị. Bạn có thể điều chỉnh giá thầu và hiển thị quảng cáo cho người dùng dựa trên vị trí, thiết bị và thời gian trong ngày của họ.

Mẹo hàng đầu

Tách riêng chiến dịch Tìm kiếm và chiến dịch Hiển thị của khách hàng bằng cách tạo chiến dịch cụ thể cho từng mạng. Vì chiến lược quảng cáo sẽ khác nhau đối với Tìm kiếm và Hiển thị, nên cài đặt chiến dịch cũng sẽ khác nhau.