Bài 3: Tạo quảng cáo

Đăng ngày: 09/03/2017 17:14:59

Quảng cáo của khách hàng là bộ mặt của chiến dịch, thu hút người dùng và đưa người dùng đến trang web của họ. Chất lượng của các quảng cáo này là chìa khóa cho sự thành công của chiến dịch AdWords.