Bài 5: AdWords trong Analytics

Đăng ngày: 09/03/2017 15:23:16

Thống kê Google AdWords cho phép bạn đo lường hiệu suất chiến dịch AdWords của khách hàng. Việc liên kết các chiến dịch này với Google Analytics cho biết người dùng nhấp vào quảng cáo hành động như thế nào trên trang web của khách hàng.