Bài 6: Cài đặt mạng hiển thị - GDN

Đăng ngày: 09/03/2017 15:36:49

Mạng hiển thị của Google (GDN - Google Display Network) là mạng lưới trang web trực tuyến lớn nhất thế giới và lớn thứ ba về mức độ bao phủ web. Khi bạn thiết lập chiến dịch quảng cáo của khách hàng trên GDN, họ sẽ tiếp cận số lượng đối tượng người dùng internet khổng lồ.