Lê Đình Đại

3 posts published

TRELLO + SLACK : CÓ NGON NHƯ LỜI ĐỒN !!!

Trello + Slack trước đến nay vẫn là cặp đôi hoàn hảo bao người khen ngợi. Mình viết bài này để khẳng định đúng là nó ngon thật. Nhưng mình sẽ "thưởng thức" theo một cách khác hơn với mọi người, ngoài ra còn có một số giải pháp khác cũng

02 Th03 21 12 min read
Ghost CMS

GIAO DIỆN GHOST CMS TUYỆT ĐẸP

1. Digidocs - Documentation And Knowledge Base Ghost Theme DigiDocs is a Ghost theme for Documentation and knowledge base website. Turn your Ghost publication into beautiful Documentation site for your software or service using this theme. DigiDocs brings a minimal design and beautiful user experience. It gives your user a

12 Th01 21 3 min read

Subscribe to see what we're thinking

Subscribe to get access to premium content or contact us if you have any questions.

Subscribe Now