DỊCH VỤ KHỞI TẠO VÀ QUẢN TRỊ BLOG

I. GHOST - 200$

 • 1 Ghost Blog
 • 1 Tên miền quốc tế
 • Băng thông 1TB
 • 25 GB SSD
 • Server Singapore
 • Sao lưu hàng ngày
 • Tự động cập nhật giao diện
 • Tự động cập nhật mã nguồn
 • Hỗ trợ cài đặt giao diện
 • Bảo mật website
 • Tặng kèm 1 giao diện chính hãng, hỗ trợ tuỳ chỉnh
 • Gia hạn mỗi năm 100$

II. WORDPRESS - 150$

 • 1 Ghost Blog
 • 1 Tên miền quốc tế
 • Băng thông 1TB
 • 25 GB SSD
 • Server Singapore
 • Sao lưu hàng ngày
 • Tự động cập nhật giao diện
 • Tự động cập nhật mã nguồn
 • Hỗ trợ cài đặt giao diện
 • Bảo mật website
 • Tặng kèm 1 giao diện chính hãng, hỗ trợ tuỳ chỉnh
 • Gia hạn mỗi năm 80$

Subscribe to see what we're thinking

Subscribe to get access to premium content or contact us if you have any questions.

Subscribe Now