Nhập giao diện mẫu Elementor cho Wordpress Website

Có rất nhiều thư viện Website mẫu được xây dựng bằng Elementor. Có thể là miễn phí hoặc trả phí thì các nhà cung cấp cũng cho bạn tất cả dữ liệu xây dựng bố cục, hình ảnh, bạn có thể sử dụng thoải mái để xây dựng trang web của mình với giao diện 100% như giao diện mẫu gọi là Site Kits. Bài đăng này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Site Kits, cách nhập (inport) các trang giao diện mẫu lên Website sử dụng Wordpress. Điều kiện cần là bạn đã cài Plugin Elementor và các plugin yêu cầu của giao diện.

Thêm giao diện như thế nào

Bước 1: Elementor > Settings > Experiments > Import Export Template Kit > Active


Bước 1: WordPress Panel > Templates > Kit library

Bước 2:

Xây dựng Global Widget

Bước 1: WordPress Panel > Saved Templates > Global Widget

Default Kit

Share on

Tags

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN

Đăng ký để bình luận và đọc được những bài đăng bị khóa.

ĐĂNG KÝ NGAY