SHOP MÃ NGUỒN - GIAO DIỆN

Xin chào, đây là nơi mình bán lại bản quyền các mã nguồn, giao diện website, blog, phần mềm, tài khoản ... mà mình đã mua bản quyền. Mong muốn có một nơi trao đổi, cung cấp những thứ cần thiết cho các bạn lựa chọn dùng chung, mà tiết kiệm 50% trở lên :)))

I. TÀI KHOẢN

  1. Tài khoản Elements - 5$/Tháng
  2. Tài khoản Youtube Premium - 2$/Tháng
  3. Tài khoản Netflix - 5$/Tháng
  4. Tài khoản VPN - 2$/Tháng

II. GHOST TEMPLATE

  1. DigiDocs - giảm 50% còn 30$
  2. Maido - giảm 50% còn 30$
  3. Symmetric - giảm 50% còn 20$
  4. Shoji - giảm 50% còn 30$
  5. Okiro - giảm 50% còn 30$
  6. Podium - giảm 50% còn 25$
Fill out my online form.

III. WORDPRESS TEMPLATE

IV. PHP SCRIPT - PHẦN MỀM

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN

Đăng ký để bình luận và đọc được những bài đăng bị khóa.

ĐĂNG KÝ NGAY